گروه آموزشی چاپ

 

«اعضای هیات علمی »

 

 

۱- دکتر حمیدرضا بختیاری فرد

پست الکترونیک: bakhtiari@art.ac.ir

رزومه