رویداد نقاشی روی پارچه برگزار شد

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۶ کد : ۲۱۸۶ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۴۶

نقاشی روی پارچه با مشارکت مدیریت فرهنگی دانشگاه هنر و انجمن علمی گرافیک با هدف پویایی دانشجویان و ایجاد روحیه نشاط در فضای دانشکده هنرهای کاربردی برگزار شد. این رویداد از ساعت یازده صبح تا ساعت شانزده روز چهارشنبه مورخ 12 دی ماه 97 ادامه یافت. معاونت فرهنگی دانشگاه با برگزاری رویدادهایی از این دست سعی در ایجاد تحرک در فضای دانشگاه و هم افزایی دانشجویان و دانشگاه دارد.